Vikingatiden

Vi tittar på förändringar med hjälp av boken Hitta historien ⭐️

Vi använder VENN-diagram efter att vi läst om Gyra i Flickornas historia