Läsa 📕

Vi använder Läsfixarna från En läsande klass på många olika sätt

Lappar att använda analogt eller digitalt efter att ha läst/lyssnat på text eller sett något ⭐️

Lappar att använda analogt eller digitalt efter att ha läst/lyssnat på text eller sett något ⭐️

Lappar att använda analogt eller digitalt efter att ha läst/lyssnat på text eller sett något ⭐️